Garantie

CNC-Service staat gedurende de Garantieperiode in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en de door haar uitgevoerde Herstelwerkzaamheden.